مقاله

مقاله فشار خون

در این مطلب کلبه دانش به مقاله ای در حیطه فشار خون  می پردازیم.

فشار خون

پر فشاری خون (فشار خون بالا)

 • بسیاری از افراد این کره ی خاکی مبتلا به پر فشاری (هیپر تانسیون :hypertension ) یا افزایش فشار خون هستند که اصطلاحا به آن “فشار خون” یا ” فشار خون بالا” هم گفته میشود.
 • در انگلستان حدود ۱۶ میلیون نفر یعنی بیش از ۴/۱ افراد و در آمریکا ۴/۵۸ میلیون نفر یعنی حدود ۲۹% بزرگسالان مبتلا به پر فشاری خون هستند.
 • از آنجا که پر فشاری خون اغلب با علایم همراه نیست بسیاری از افراد آن را نگران کننده نمی دانند، حال آنکه این گونه نیست.

 

  قلب و گردش خون به بیان سادهA

فشار خون

 • قلب، عضوی مخروطی، عضلانی و تو خالی است که از دو حفره کوچک تر به نام دهلیز راست و دهلیز چپ ، در باَلا و دو حفره بزرگتر به نام بطن راست و بطن چپ در پایین تشکیل میشود و اندازه آن درهر فرد حدود مشت بسته دست او است. قلب در پرده فیبری نازکی به نام پرکارد((pericardium محصور شده و در بالای دیافراگم ، بین حاشیه های پایینی ریه قرار گرفته است و قسمت میانی میدیاستن (mediastinum;  توده بافت ها و اندام های جدا کننده استخوان جناغ در جلو و ستون مهره ای در عقب) را اشتغال می کند .

قلب حدود ۱۲ سانتی متر طول و ۸ سانتی متر عرض و۶ سانتی متر ضخامت دارد

و وزن آن در مردها به طور متوسط ۲۸۰ تا ۳۴۰ گرم و در زن ها ۲۳۰ تا ۲۸۰ گرم است لایه های قلب از خارج به داخل عبارتند از اپیکارد، میو کارد(قسمت عضلانی قلب) و اندو کارد.

 • دیواره دو دهلیز قلب عضلانی و نازک و بین دو بطن آن عضلانی و ضخیم است و دیواره (تیغه ) ای دو بطن را از یکدیگر جدا می کند که در ادامه به فضای بین دو دهلیز می رسد و موجب جدا شدن این دو نیز می شود که در این ناحیه به آن دیواره (تیغه) بین دهلیز می گویند این دیواره قلب را به دو قسمت راست و چپ تقسیم می کند.

فشار خون

 • سمت چپ قلب ، خون دارای اکسیژن را به داخل سرخرگ اصلی قلب که بزرگترین سرخرگ بدن است و سرخرگ آئورت(aurta) نام دارد پمپ می کند و خون دارای اکسیژن از این راه به تمام قسمت های بدن می رسد.
 • سمت راست قلب ، خون بدون اکسیژن را از سیاهرگ اَجوف (venae cavae) می گیرد و به داخل سرخرگهای ریوی پمپ می کند.
 • قلب دارای ۴ دریچه موسوم به دریچه سه لختی (سه لتی یا تری کوسپید؛tricuspid valve) ، دریچه لختی (دولتی یا میترال یا بی کوسپید mitral valve;biscupid valve) ، دریچه نیمه هلالی آئورتی (semilunar aortic valve) است.
 • ایمپالس (تکانه) قلبی که موجب انقباض دهلیز می شود به وسیله ی گره سینوسی دهلیزی (sinoatrial node) که در دهلیز راست واقع است و تحت کنترل بصل النخاع در ساقه مغز قرار دارد شروع می شود.
 • گره دهلیزی بطنی (atrioventricular node) در نزدیکی دیواره ی تیغه ای دهلیز راست قرار دارد و تکانه ها را از راه دسته عصبی دهلیزی بطنی (دسته هیس؛ bundle of His) و شاخه های آن منتشر می سازد که در نتیجه آن بطن ها منقبض می شوند. هر دو دهلیز به طور همزمان منقبض می شوند و به دنبال آن انقباض هر دو بطن به شکل همزمان روی می دهد.
 • گره سینوسی دهلیزی قلب که در واقع گره پیش آهنگ است ، سرعت و ریتم ضربان قلب را تنظیم می کند. سایر عوامل موثر بر ضربان قلب عبارتند از : هیجان ، ورزش ، هورمون ها ، دما ، درد و استرس.
 • قلب سالم در فرد بالغ با حدود ۷۰ کیلوگرم وزن ، در هر دقیقه حدود ۷۰ بار ضربان دارد و هر دقیقه معادل ۶ لیتر خون را پمپ می کند. از آن جا که کل حجم خون در یک فرد بالغ حدود ۵٫۲ لیتر است، قلب ، حجم کل خون بدن را در زمان کمتر از یک دقیقه پمپ می کند و این کار در تمام طول عمر به طور مداوم انجام می شود.
 • گردش خون حاوی اکسیژن ، و خون بدون اکسیژن از قلب ، ریه ها و بقیه بدن روند غیرفعالی نیست. قلب باید از فشار کافی برای پمپ خون به داخل گردش سرخرگی برخوردار باشد که این کار را با انقباض عضله خود (سیستول؛systole) و (شل شدن) این عضله (دیاستول؛diastol) انجام می دهد. این انقباض و انبساط به شکل دارای ریتم صورت می گیرد.
 • انقباض عضله قلب در طول سیستول منجر به افزایش فشار داخل قلب می شود، تا جایی که دریچه های نیمه هلالی به طور سیستماتیک باز می شوند و حجم مشخصی از خون به خارج پمپ می شود. شل شدن عضله قلب در طول دیاستول ، منجر به پر شدن دوباره ی حفره های قلب از خون می شود. به مجموعه ی این روند ، چرخه (سیکل) قلبی می گویند. وقایع مکانیکی متعددی که به طور همزمان در طول یک سیکل قلبی روی می دهند منجر به پمپ شدن خون دارای اکسیژن در تمام بدن می شوند.
 • خون در طول دیاستول دهلیزی، زمانی که دهلیز راست و چپ شل شده اند به درون دهلیز جریان می یابد. افزایش فشار دهلیز نسبت به بطن و باز شدن دریچه های سه لتی و میترال منجر به جریان سریع خون به داخل بطن های شل شده می شود.تکانه ها (ایمپالس ها) ی الکتریکی آغاز شده به وسیله ی گره سینوسی دهلیزی (گره sinoatrial یا SA یا ضربان ساز قلب) از طریق مسیر بین گرهی در دو دهلیز ، هدایت و منجر به انقباض دهلیزی (سیستول دهلیزی) می شوند که خون بیشتری را برای پر شدن کامل بطن ها از دهلیز خارج می کند. تکانه ، به آرامی از گره دهلیزی بطنی (گره atrioventricular یا AV) هدایت می شود تا فرصت انقباض کامل را به دهلیز بدهد و بطن ها از خون پر شوند. تکانه ها به سرعت از گره دهلیزی بطنی و از راه دسته هیس هدایت می شوند و رشته های پورکنژ(purkinje) واقع در عضلات بطن ها ، با دریافت این تکانه ها ، به طور مستقیم میو کارد بطنی را تحریک می کنند و انقباض پرفشار هر دو بطن ، منجر به باز شدن دریچه های ریوی و آئورت و ورود خون به داخل سرخرگ های ریوی و آئورت می شود. این انقباض (سیستول) و اتساع (دیاستول) همزمان ویکسان دهلیزها و بطن ها همراه با توانایی باز و بسته شدن ، کارکرد مناسب دریچه ها و جریان یک طرفه خون از قلب را به وجود می آورد و قلب به طور سریع و مکرر ، خون را در تمام بدن حرکت می دهد.
 • با هر بار انقباض بطن چپ حجمی از خون را به داخل یرخرگ آئورت و از این راه به درون درخت سرخرگی می فرستد. هر موج فشار که به سرعت از سیستم سرخرگی عبور میکند به صورت نبض سرخرگی احساس می شود.
 • فشار خون سیستم سرخرگی طی چرخه قلبی متفاوت است ، به طوری که حداکثر آن در سیستول است و به تدریج مقدار آن به کمترین حد در طی دیاستول افت می کند و در واقع ، این همان فشار خون سیستولی یا به اصطلاح ، فشار خون بزرگ (systolic blood pressure) است که به وسیله دستگاه فشار سنج (sphygmomanometer) اندازه گیری می شود.
 • سطوح فشار خون طی ۲۴ ساعت تغییر می یابند. به ویژه فشار خون در هنگام ورزش و فعالیت بدنی ، افزایش و درهنگام خواب کاهش پیدا می کند.هیجان ، درد ، شلوغی ، دمای محیط ، مصرف قهوه و بعضی از داروها موجب تغییر فشار خون می شوند.
 • دستگاه گردش خون (یا دستگاه قلبی عروقی)، مواد غذایی ، گازها و مواد زاید را به سلول ها داخل و از آنها خارج می کند ، با بیماری ها مبارزه می نماید و به تثبیت دما و PH خون کمک می کند. دستگاه گردش خون انسان و سایر مهره داران بسته است (یعنی خون ، هرگز شبکه سرخرگی ، سیاهرگی و مویرگی را ترک نمی کند).
 • اجزای اصلی دستگاه گردش خون انسان عبارتند از : قلب ، خون و رگ های خونی. گردش خون از دو نوع تشکیل می شود: گردش خون ریوی (که به شکل یک «حلقه» از ریه ها عبور می کند و در این قسمت اکسیژن گیری می نماید) و گردش خون سیستمیک (که به شکل یک «حلقه» در تمام قسمت های دیگر بدن جریان می یابد و خون دارای اکسیژن را در اختیار اعضای مختلف قرار می دهد و سپس خون بدون اکسیژن را به قلب برمیگرداند).
 • دو نوع مایع به وسیله دستگاه گردش خون در بدن به حرکت در می آید: خون و لنف. خون ، قلب و رگ های خونی ، دستگاه قلبی عروقی را می سازند و لنف و رگ ها و گره های لنفاوی ، دستگاه لنفاوی را تشکیل می دهند. دستگاه قلبی عروقی و دستگاه لنفاوی ، در مجموع، دستگاه گردش خون را می سازند.
 • گردش خون سیستمیک

به بخشی از دستگاه قلبی عروقی گفته می شود که خون اکسیژن دار را از قلب به بدن می رساند و خون بدون اکسیژن را به قلب برمی گرداند.

همیشه سرخرگ ها خون را بدون توجه به اکسیژن دار بودن یا نبودن از قلب دور می کنند و سیاهرگ ها ، خون را به قلب باز می گردانند.به طور کلی ، سرخرگ ها خون اکسیژن دار را به بافت ها می برند و سیاهرگ ها خون بدون اکسیژن را به قلب برمی گردانند. در رگ های ریوی ، عکس این جریان صورت می گیرد یعنی سرخرگ ریوی خون بدون اکسیژن را از قلب به ریه ها می رساند و خون اکسیژن دار به وسیله سیاهرگ ریوی به قلب پمپ می شود. خون در بدن به گردش در می آید و اکسیژن و مواد غذایی از خون به سلول های اطراف مویرگ ها و دی اکسید کربن از سلول های مویرگی به داخل خون منتشر می شوند.

 • گردش خون ریوی

بخشی از دستگاه قلبی عروقی است که خون بدون اکسیژن را از قلب به ریه ها می برد و خون اکسیژن دار شده را به قلب باز می گرداند. خون دارای اکسیژن وارد دهلیز زاست می شود و به داخل بطن راست جریان می یابد و از آنجا به وسیله سرخرگ های ریوی به ریه ها می رود. سیاهرگ های ریوی ، خونی را که سرشار از اکسیژن شده است به دهلیز چپ قلب بر می گرداند و سپس خون از دهلیز چپ به بطن چپ می رود و از آنجا به وسیله ی سرخرگ آئورت به تمام بدن می رسد.

 • گردش خون کرونر که از رگ های کرونر (اکلیلی) قلب تشکیل می شود ، خون را به عضلات خود قلب می رساند.

 

 1. B. روش های تعیین کار قلب و دستگاه گردش خون
 • با استفاده از الکترو کاردیو گرام (نوار قلبی که الکترو فیزیولوژی قلب را مشخص می سازد)، گوشی پزشکی (استتوسکوپ؛ stethoscope) ، دستگاه فشار سنج (اسفیگمومانومتر؛ sphygmomanometer)، ضربان سنج (پالس متر pulsmeter که عملکرد قلبی شامل سرعت ضربان و ریتم قلب و ضربان های نامنظم را مشخص می کند)، معاینه نبض ( که معمولا برای تعیین ضربان قلب در موارد موجود نبودن بیماری های قلبی خاص به کار می رود)، آزمایش سفید شدن بستر ناخن (که برای تعیین چگونگی خون رسانی به اعضا انجام می شود ) ، نحوه ی کار قلب و دستگاه گردش خون و فشار خون را تعیین می کند.
 1. C. فشار خون چیست؟
 • فشار خون عبارتی است از نیرویی که خون در هر بار ضربان قلب بر دیواره های سرخرگ ها وارد می کند.
 • در اندازه گیری فشار خون ، دو عدد مشخص ثبت می شود.نخستین عدد فشار سیستولی(فشار سیستولیک systolic pressure) نام دارد و نشان دهنده نیروی حاصل از انقباض ها (ضربان ها) ی قلبی است که موجب پمپ شدن خون به بدن می شود. عدد دوم ، فشار دیاستولی (فشار دیاستولیک؛ diastolic pressure) نامیده می شود و فشار پر شدن دوباره خون به منظور آماده شدن برای انقباض یا ضربان قلبی بعدی است.
 • در اکثر افراد فشار خون کمتر از ۱۴۰٫۸۵ میلی متر جیوه مناسب و مطلوب است.برای افرادی که قبلا در معرض خطر بیماری قلبی عروقی بوده اند (مثلا مبتلایان به دیابت) ، محدوده طبیعی فشار خون ۱۳۰٫۸۰ میلی متر جیوه است. مقدار فشار خون به وسیله نیرو و مقدار خون پمپ شده و میزان انعطاف پذیری سرخرگ ها تعیین می شود. فشار خون ۱۲۰٫۸۰ در بزرگسالان فشار خون ایده آل است.

 

 1. E. محدوده های فشار خون بالا و پایین
 2. فشار خون پایین

فشار سیستولیک کمتر از ۹۰ میلیمتر جیوه (یا ۲۵ میلیمتر جیوه پایینتر از فشار معمول).

 1. فشار خون پیش از رسیدن به حد بالا

فشار خون سیستولیک ۱۲۰ تا ۱۳۹ میلیمتر یا فشار خون دیاستولیک ۸۰ تا ۸۹ میلیمتر جیوه.

 1. مرحله ۱ افزایش فشار خون

فشار خون سیستولیک ۱۴۰ تا ۱۵۹ میلیمتر جیوه (به طور دایمی) یا فشار خون دیاستولیک ۹۰ تا ۹۹ میلیمتر جیوه (به طور دایمی).

 1. مرحله ۲ افزایش فشار خون

فشار خون سیستولیک ۱۶۰ میلیمتر جیوه یا بیشتر (به طور دایمی) یا فشار خون سیستولیک ۱۰۰ میلیمتر جیوه یا بیشتر (به طور دایمی).

 1. F. اطلاعاتی درباره پرفشاری خون

فشار خون در شرایط متعدد تحت تاثیر قرار می گیرد که از آن جمله عبارتند از:

 • بیماری های قلبی عروقی
 • بیماری های عصبی
 • بیماری های کلیوی
 • بیماری پره الامپسی در زنان باردار
 • عوامل فیزیولوژیک مانند استرس ٰ خشم یا ترس
 • استفاده از برخی داروها
 • « افزایش فشار خون روپوش سفید »

 

 • اندازه گیری فشار خون با خطری همراه نیست. فقط در صورتی که برای انجام دیالیز کلیوی ، با استفاده از عمل جراحی ، شنت شریانی وریدی قرار داده شده است نباید از بازوی آن طرف اندازه گیری فشار خون انجام شود.
 • بالا بودن فشار خون در یک بار اندازه گیری آن ، الزاما به معنی پرفشاری خون نیست. از سوی دیگر یک بار طبیعی بودن فشار خون به معنی عدم ابتلا به پر فشاری خون نیست.
 • در صورتی که امکان اندازه گیری مرتب فشار خون در منزل برایتان وجود دارد ، ارقام به دست آمده را با ذکر تاریخ و ساعت بر روی کاغذ یادداشت کنید و چنان چه این ارقام به طور دایم از محدوده های طبیعی بالاتر یا پایین تر هستند به پزشک مراجعه نمایید.
 • چنان چه در زمان بالا یا پایین بودن فشار خون های اندازه گیری شده دچار علایمی می شوید به پزشک مراجعه کنید.

 

به سلامتی خود کمک کنید.

 • به طور مرتب فشار خون خود را کنترل کنید.
 • میزان مصرف نمک را کاهش دهید.
 • سیگار نکشید.
 • غذاهای کم چرب بخورید.

جهت دانلود متن کامل مقاله کلیک کنید

 

لینک های دانلود

***** گزارش خرابی یا کپی رایت *****

در صورتی که لینک دانلود خراب است یا شما صاحب اثر هستید و اشتباه کتاب شما در سایت قرار گرفته از طریق تماس با ما به ما اطلاع دهید

راهنمای دانلود

 • برای دانلود، به روی عبارت "دانلود" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
 • جهت استفاده از فایل های فشرده از نرم افزار WinRar استفاده نموده و به پسورد هر فایل توجه نمایید.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل ها تنها کافی است ازطریق ارسال پیامک به شماره 09365692210 طریق سیستم گزارش خطا نسبت به بروز مشکل اطلاع دهید تا پیگیری سریع برای حل مشکل اقدام گردد.
 • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Win Rar و یا مشابه آن استفاده کنید.
 • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.kolbedanesh.com ( حتما با حروف کوچک تایپ شود ) می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
 • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.

جلال

جلال یاکشی کارشناس مهندسی نرم افزار هستم . برنامه نویسی و مباحث تجارت الکترونیک از علایق همیشگی من بوده و هست و سعی دارم با استفاده از این دانش گامی در جهت بهبود و ترقی بردارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن