قالب وردپرس درنا توس
خانه / عمومی / اخبار / لیست سود بانک‌ها در سال ۹۶

لیست سود بانک‌ها در سال ۹۶

نرخ سود بانک ملی
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه : ۱۴٫۵%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه : ۱۴٫۷%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماهه : ۱۴٫۹%
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله : ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+ لیست بانک‎ها
نرخ سود بانک صادرات
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار : ۷%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه ویژه سه ماهه : ۸%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله : ۱۵%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشروط : ۷%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک کشاورزی
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه ویژه سه ماهه : ۱۳%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه با سود ۱۴%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ۹ ماهه با سود ۱۴٫۵%
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله با سود ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک مهر اقتصاد
سپرده سرمایه‌گذاری رویان مهر روز شمار: ویژگی اصلی این نوع سپرده‌گذاری، عدم وجود محدودیت دریافت و برداشت از حساب می‌باشد. شما می‌توانید هر زمان و از هر شعبه بانک مهر اقتصاد در سراسر کشور بدون محدودیت در مبلغ، عملیات پرداخت و دریافت از حساب را انجام دهید. با افتتاح این سپرده شما میتوانید در تمامی ساعات شبانه روز عملیات دریافت و پرداخت آنی را از طریق خدمات بانکداری الکترونیکی بانک مهر اقتصاد انجام دهید.
سرمایه‌گذاری رویان مهر ۶ ماهه: برای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید ۶ ماه نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌گذاری رویان مهر ۹ ماهه رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل ۹ ماه نزد بانک حفظ شود.
– سپرده سرمایه‌گذاری رویان مهر بلند مدت
سرمایه‌گذاری رویان مهر ۱ ساله: رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل ۱ سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌گذاری رویان مهر ۲ ساله: برای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل ۲ سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌گذاری رویان مهر ۳ ساله: رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل ۳ سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌گذاری رویان مهر ۴ ساله: رای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل ۴ سال نزد بانک حفظ شود.
سرمایه‌گذاری رویان مهر ۵ ساله: برای افتتاح این نوع سپرده، وجوه شما باید حداقل ۵ ‌سال نزد بانک حفظ شود.
رویان مهر روز شمار عادی %۱۰
سپرده سرمایه‌گذاری رویان مهر یکساله %۱۵
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک اقتصاد نوین
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ۶ ماهه : ۱۳%
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه ۹ ماهه : ۱۴%
سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله : ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک پاسارگاد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت روزشمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه :  ۱۳%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله : ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک شهر
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه­ گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۳ماهه : ندارد
سپرده سرمایه­ گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۶ماهه : ندارد
سپرده سرمایه ­گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۹ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار یک ساله : ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک ایران زمین
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک سامان
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۳%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک سپه
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۴٫۸%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۴٫۸%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴٫۸%
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک سینا
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک آینده
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک انصار
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۴%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴٫۵%
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک پارسیان
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۴%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک تجارت
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۴%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۴٫۵%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴٫۵%
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک توسعه تعاون
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۳%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
 نرخ سود بانک توسعه حکمت ایرانیان
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۳٫۵%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۴%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴٫۵%
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک دی
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک رفاه کارگران
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۴٫۷%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴٫۹%
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک سرمایه
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۳%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک صنعت و معدن
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۳%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک قوامین
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید : ۱۰%
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دارای سررسید : ۱۳٫۵%
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک گردشگری
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۴٫۲۵%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۴٫۵۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴٫۷۵%
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک مسکن
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۴%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۴٫۵%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴٫۵%
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک ملت
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴٫۹%
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود بانک کارآفرین
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟
نرخ سود موسسه مالی اعتباری توسعه
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ندارد
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%
بیشترین سود بانکی متعلق به کدام بانک است؟+ لیست بانک‎ها
نرخ سود موسسه مالی اعتباری ملل
سپرده سرمایه ‌گذاری کوتاه‌مدت عادی – روز شمار : ۱۰%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه : ۱۲%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه : ۱۳%
سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت ویژه نه ماهه : ۱۴%
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: ۱۵%
راهنمای دانلود

لینک‌های دانلود

راهنمای دانلود

  • برای دانلود، به روی عبارت "دانلود" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
  • جهت استفاده از فایل های فشرده از نرم افزار WinRar استفاده نموده و به پسورد هر فایل توجه نمایید.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل ها تنها کافی است از طریق سیستم گزارش خطا نسبت به بروز مشکل اطلاع دهید تا پیگیری سریع برای حل مشکل اقدام گردد.
  • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Win Rar و یا مشابه آن استفاده کنید.
  • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.kolbedanesh.com ( حتما با حروف کوچک تایپ شود ) می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
  • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.

درباره ی جلال

جلال یاکشی کارشناس مهندسی نرم افزار هستم . برنامه نویسی و مباحث تجارت الکترونیک از علایق همیشگی من بوده و هست و سعی دارم با استفاده از این دانش گامی در جهت بهبود و ترقی بردارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *